Blog

Bursa Velayet Davası
by Yeniay Hukuk Bürosu 22/03/2023

Bursa Velayet Davası

Bursa Velayet Davası Avukatı ve diğer hukuk alanlarında profesyonel bir şekilde hizmet sunan Yeniay Hukuk Bürosu boşanma avukatı ekibi Bursa velayet davası avukatı, arabulucusu olarak tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi konuları dahil olmak üzere boşanma ile ilgili tüm süreçlerde hizmet vermektedir.

Bursa Velayet davası konularında velayet hususu boşanma ile birlikte gündeme gelen davalardan biridir. Boşanma gerçekleştikten sonraki bir dönemde de. Velayetin Değiştirilmesi Davası ile ilgili merak edilenleri yazımızdan okuyabilirsiniz.

Bursa Velayet davalarında kural olarak çocuğun menfaati göz önüne alınır ve hakim, tarafların beyanlarından bağımsız olarak çocuğun nerede kalması gerektiğine karar verir. Başka bir ifade ile, taraflardan birisi velayetin karşı tarafa verilmesini kabul etse dahi, hakim bu kabul beyanına uygun karar vermek zorunda değildir. Velayet Nedir, Velayet hakkında öncelik kimdedir,ortak velayet nedir gibi konuları Bursa Velayet Davası başlıklı yazımızda sizler için detaylı bir biçimde derledik.

BURSA VELAYET DAVASI AVUKATI

Bursa Velayet Davası Avukatı ve diğer hukuk alanlarında profesyonel bir şekilde hizmet sunan Yeniay Hukuk Bürosu boşanma avukatı ekibi Bursa velayet davası avukatı, arabulucusu olarak tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi konuları dahil olmak üzere boşanma ile ilgili tüm süreçlerde hizmet vermektedir.

Bursa velayet davası avukatı ekibimiz Aile Hukuku alanında uzun yıllara dayanan deneyim ve bilgileri çerçevesinde müvekkillerimize en etkili sonuca ulaştırmak için hukuki destek sağlamaktadırlar. Boşanma davası açmadan önce veya boşanma davası sürecinde uzman bir avukat ile çalışılması her iki taraf içinde en sağlıklı ve en etkili yöntemdir. Bugüne kadar sayısız davada müvekkillerini en faydalı sonuca huzurlu bir şekilde hukuk çerçevesi içerisinde ulaştıran Bursa Velayet Davası Avukatı ekibimizden dilediğiniz zaman destek alabilirsiniz.

VELAYET NEDİR?

Aile Hukuku'na ilişkin olan velayet kavramı, Medeni Kanun'un 335. maddesinde düzenlenmiştir.

4721 sayılı Borçlar Kanunu'nun Velayet başlıklı 335. Maddesine göre; Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altındadır.

Velayet kavramı, çocuğun velisi olan anne babaya hem bir takım haklar, hem de bir takım yükümlülükler getirmektedir.

EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE VELAYET HAKKI KİMDEDİR?

Kural olarak, evlilik süresince velayet hakkı anne ve baba tarafından ortak olarak kullanılır. Müşterek çocuk ile ilgili alınacak tüm kararlar ortak karar ile alınır. Çocuğun şahıs varlığına, malvarlığına ve temsiline ilişkin haklar ortak şekilde kullanılır.

Örnek vermek gerekirse, çocuğun yaşayacağı adres, eğitim alacağı okul, yapacağı yatırımlar gibi konularda anne ve babanın ortak şekilde hareket etmesi ve karar vermesi gerekmektedir.

VELAYET HAKKININ SONA ERMESİ

4721 sayılı Borçlar Kanunu'na göre velayet;

- Çocuğun ya da velinin vefat etmesi,

- Çocuğun reşit olması,

- Mahkeme kararı ile velayetin anne ya da babaya verilmesi gibi durumlarda sona erecektir.

Velayet hakkı sona eren kişi, çocuk ile ilgili hakları kullanamayacak, bu yönde gerçekleştirmiş olduğu işlemler geçersiz olacaktır.

Anne ve babanın her ikisinin de velayet hakkına son verilir ise, hâkim kararı ile çocuğa bir vasi atanmaktadır.

ORTAK VELAYET KAVRAMI

Boşanmanın gerçekleşmesi ile, tarafların ortak velayet talebi yoksa, çocuğun üstün menfaati korunarak, velayetinin kime verileceğine hakim karar vermektedir.

Ancak, tarafların anlaşması üzerine, evlilik birliği sona ermiş olsa da, hakim tarafından velayetin ortaklaşa kullanabileceğine karar verilebilir.

Mahkeme tarafından ortak velayete karar verilebilmesi için, bu husus hakkında tarafların anlaşması ve açıkça talepte bulunması gerekmektedir.

VELAYET DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI NEDİR?

Boşanma ile velayeti anne veya babaya verilen çocuğun velayetinin değiştirilmesi amacı ile, anne veya baba tarafından dava açılabilmektedir.

İşbu davanın açılabilmesi için, bir önceki velayet kararının üzerinden belirli bir süre geçmesine gerek yoktur. Önemli olan çocuğun menfaatidir ve çocuğun menfaati için velayetin değiştirilmesi her zaman talep edilebilmektedir.

VELAYET DEĞİŞTİRME DAVASINDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

Yasaya göre, velayet davaları bakımından kesin bir yetki kuralı bulunmamaktadır. Buna göre yetkili mahkeme, çocuğun ikametgâhının bulunduğu yer veya davalının yerleşim yeri mahkemeleridir.

Görevli mahkeme ise Aile Mahkemesidir.

VELAYET DAVASINDA ÇOCUK DİNLENİR Mİ?

Pek çok anne babanın, boşanma ve velayet davalarında çocuğun mahkeme huzurunda dinlenmesi hususunda çekincesi bulunmaktadır.

Uygulamada, velayet kararı verilecek çocukların duruşma salonu dışında, somut duruma göre yanında anne ve babası var iken, pedagog eşliğinde dinlenmesine karar verilmektedir. Bu durumda, çocuklar mahkeme salonuna gelmemektedir.

VELAYET DAVALARINDA DAVACININ DURUŞMAYA KATILIMI ZORUNLU MUDUR?

Yine pek çok anne babanın, duruşmalar esnasında karşı yan ile karşılaşma hususunda çekincelerinin olduğu bilinmektedir.

Bursa velayet davasının avukat ile takip edilmesi durumunda, davacı asilin duruşmaya katılımı zorunlu değildir.

VELAYET DAVASINDA AVUKAT TUTMAK ZORUNLU MUDUR?

Hukuk sistemimizde, aile mahkemelerinde açılacak olan davalarda avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ancak, avukat ile takip edilen davaların süresinin kısa olabileceği, yasal olarak uyulması gereken sürelere uyulmaması durumunda hak kayıplarının yaşanabileceğinin unutulmaması gerekmektedir.

Bursa adresinde bulunan hukuk büromuz ile Bursa velayet davası konusunda hukuki destek sağlamaktayız. Velayet davası hakkında danışmanlık ve avukatlık desteği almak isteyen kişiler Bursa boşanma avukatı ve Bursa velayet avukatı olarak büromuza başvurabilirler.