İş Hukuku

images
by Yeniay Hukuk Bürosu 10/01/2022

İş Hukuku

İş Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz:

 • Kıdem ve İhbar Tazminatları Hesaplamaları ve Davaları
 • Maddi-Manevi Tazminatları Hesaplamaları Davaları
 • Mobbing ve Kötü Niyet Tazminatları Hesaplamaları ve Davaları
 • Haklı veya Geçerli Nedenlerle İş Sözleşmesinin Feshi Davaları
 • İş Sözleşmeleri (Tam Zamanlı-Kısmi Zamanlı) Hazırlanması ve Süreçleri
 • İşe İade Davaları
 • Grev ve Lokavt Davaları
 • Toplu İşten Çıkarma Davaları
 • Çalışma Süresi, Yıllık İzinler, Çağrı Üzerine Çalışma, Uzaktan Çalışma Süreçleri ve Davaları
 • İşçi Alacakları Davaları
 • Fazla Mesai Alacakları Davaları
 • Çalışma Koşullarında Değişiklik Süreçleri ve Davaları
 • Sosyal Sigorta Davaları
 • İş Sözleşmeleri ve İş Tüzüklerini Düzenleme
 • Belirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri ve İş Tüzüklerini Düzenleme
 • İş Kanununun Uygulaması Hakkında Her Türlü Analiz Yapma Ve Görüş Bildirme
 • İş Kurumları ve Kuruluşları Nezdinde Gerekli İşlemleri Takip Etme ve Sonuçlandırma
 • İş Güvenliği, İş Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmeleri ve İş İhtilafları Hakkında Hukuki Görüş Beyan
 • İş Sözleşmelerinde İkale – İbra Protokollerinin Hazırlanması ve Hukuka Uygunluk Denetimi
 • Tam Zamanlı – Kısmi Zamanlı İş Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Deneme Süreli İş Sözleşmeleri – Geçici İş Sözleşmeleri (İşçi Kiralama) Hazırlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), Ayrımcılık ve Taciz, Disiplinle İlgili Hususlarda Gerekli Desteği Sağlama
 • İş Hukuku Davalarında Müvekkillerimizi Mahkemeler Nezdinde Temsil Etme
 • Alt İşveren – Asıl İşveren Uyuşmazlıklarının Çözümü
 • İş Akdinin Feshi Davaları
 • İş Kazası ve İş Kazasından Doğan Tazminat Davaları
 • Sigortalılığın Tespiti Davalarında Temsil Desteği
 • İş Hukukunun Her Alanında Gereken İbranameler ve İhtarnameler Düzenlenmesi
 • Yıllık Ücretli İzin Defteri, İşe Devam Çizelgeleri, İşçi Ücret Bordrolarının Denetlenmesi ve Muhafazasının Sağlanması
 • Hukuka ve Sözleşmeye Uygun Fesih İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Davaları

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar iş hukuku alanında vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa avukat kadrosuyla iş hukuku konularında sorun yaşayan kişilere Bursa iş avukatı olarak destek sağlamaktadır.

İş hukuku alanına giren uyuşmazlıklarının çözümünde Bursa iş avukatı ve online avukat desteği için Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.