Miras Hukuku

images
by Yeniay Hukuk Bürosu 15/01/2022

Miras Hukuku

Miras Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz:

 • Miras Hukukuna ilişkin genel danışmanlık hizmetleri
 • Vasiyetname düzenlenmesi ve vasiyetnameye ilişkin diğer işlemler
 • Miras sözleşmesi hazırlanması
 • Miras taksimi ve benzer uyuşmazlıklardaki uyuşmazlıkları çözümü, davaların yürütülmesi
 • Tenkis davası açılması
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası
 • Mirasın reddi davası açılması
 • Muris muvazaasına dayalı tapu iptali davaları
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesine ilişkin ihtilafların çözümü
 • Ortaklığın Giderilmesi davası
 • Elbirliği Halinde ki Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete çevrilmesine dair davalar

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar miras hukuku alanında vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa avukat kadrosuyla miras hukuku konularında sorun yaşayan kişilere Bursa miras avukatı olarak destek sağlamaktadır.

Miras hukuku alanına giren uyuşmazlıklarının çözümünde Bursa miras avukatı ve online avukat desteği için Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.