Ticaret ve Şirketler Hukuku

images
by Yeniay Hukuk Bürosu 15/01/2022

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz:

 • Şirket Kuruluşu Süreçleri
 • Şirket Ana Sözleşmesi Hazırlanması, Revize Edilmesi
 • Ticari Sözleşmeler ve Uygulama Süreçleri
 • Birleşme ve Devralma İşlemleri
 • Şirket Ortaklıktan Çıkma veya Çıkarılma Süreç ve Davaları
 • Şirket Tasfiyesi
 • Şirketlere Uygulama Süreçlerinde Hukuki Destek
 • Her Türlü Ticari Davanın Açılması ve Dava Sürecinin Takip Edilerek Neticelendirilmesi
 • Şirket Alacakların Dava ve İcra İle Takip Edilmesi
 • Şirketlerin Kurumsal İşleyişine Dair Danışmanlık Hizmeti Sunulması
 • Muhasebe Sistemi Kurulumu ve Yeniden Yapılandırılması
 • Kamu İç Kontrol Standartları Kapsamında İç Kontrol Sistemi Kurulumu
 • İç Denetim-İç Kontrol Sistemi Danışmanlığı
 • Maliyet Kontrol Sistemleri Danışmanlığı
 • Şirket Satın Alma, Devir, Birleşme ve Bölünme Danışmanlığı
 • Yeniden Yapılandırma (Revizyon)
 • Sermaye Piyasası, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Yatırım Teşvik Mevzuatı Danışmanlıkları
 • Yerli-Yabancı Şirket Kuruluşları
 • Şirketler Hukuku ve Şirketler Muhasebesi Danışmanlığı

Türk Şirketlerinin Yurtdışında Şirket Kuruluşlarına İlişkin Olarak Yabancı Bürolarla İşbirliği İçerisinde Çalışarak İşlemlerin Takibi Ve Sonuçlandırılmasına İlişkin Hukuki Destek Hizmetleri Sunulması

Uluslararası İşlem ve Muamelelerin Yapılması Hususunda Hukuki Danışmanlık Verilmesi

Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Tanzimi ve Değerlendirilmesi

Sermaye Artışı veya Azalışı İşlemleri Hakkında Hukuki Danışmanlık Hizmeti Sunulması

Üretim, Franchising, Lisans, Kiralama, Distribütörlük ve Acente Anlaşmaları Dâhil Olmak Üzere Her Türlü Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması ve Mütalaası

Birleşme ve Devralama Anlaşmalarının Yapılması

Öz Sermaye Tespiti Davası Açılması ve Dava Sürecinin Takip Edilerek Neticelendirilmesi

Hisse Devir Sözleşmelerinin, Hissedarlar (Pay Sahipleri) Sözleşmelerinin, Oy Sözleşmelerin Hazırlanması

Şirket Yöneticilerine Cezai ve Hukuki Sorumlulukları Hakkında Hukuki Bilgilendirme Hizmeti Sunulması

Şirket Yöneticilerine İşçi-İşveren İlişkileri Hakkında Hukuki Bilgilendirme Hizmeti Sunulması

Şirket Yöneticilerine Şirket Varlıklarının Devri Hakkında Hukuki Bilgilendirme Hizmeti Sunulması

Konkordato İçin Hukuki Hizmet Verilmesi

İflasın Ertelenmesi Davası Açılması ve Takibi

Haksız Rekabet Davalarının Açılması ve Takibi

Şirkete Tescilli Her Türlü Marka, Patent ve Faydalı Modeller ile İlgili Davaların Açılması ve Takibi

Şirket Tasfiyesi Sürecinde Hukuki Bilgilendirme

E-Ticaret Hukuku ve İnternetten Yapılan Ticari İşlemlerin Hukuki Mahiyeti Hakkında Bilgilendirme ve İhtilafların Çözümü İçin Dava Açılması ve Takibi

Haksız Rekabetin Önlenmesi Davaları Takibi

Sermaye Piyasası Kapsamında Danışmanlık Yapma

MARKA VE PATENT İŞLEMLERİ

Marka ve Patent Başvurusu ve Tescili

Marka ve Patent Başvurusuna İtiraz

Marka ve Patent Devri

Marka ve Patent İsim ve Adres Değişikliği

Marka ve Patent İhlali

Marka ve Patent Rehini

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar ticaret hukuku ve şirketler hukuku alanında vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa avukat kadrosuyla ticaret hukuku ve şirketler hukuku konularında sorun yaşayan kişilere Bursa ticari avukat ve Bursa şirket avukatı olarak destek sağlamaktadır.

Ticaret hukuku ve şirket hukuku alanına giren uyuşmazlıklarının çözümünde Bursa ticari avukat, Bursa şirket avukatı ve online avukat desteği için Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.