Vergi Hukuku

images
by Yeniay Hukuk Bürosu 15/01/2022

Vergi Hukuku

Vergi Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz:

 • Vergi Uyuşmazlıkları Davaları
 • Hesap Hataları ve Vergilendirme Hatalarının Düzeltilmesi
 • Kurumlar Vergisi Muafiyet ve İstisnaları
 • Vergi Zıyaı, Usulsüzlük Davaları
 • Kaçakçılık Davaları
 • Vergi Yapılandırma Süreçleri
 • Vergi Hukuku Cezalarının Uzlaşmayla Çözümünün Sağlanması
 • Vergi İncelemesi Danışmanlığı
 • Vergi İnceleme Raporlarının Değerlendirilmesi
 • Tüm Vergi Türlerine İlişkin İhtilaflar
 • Yanlış veya Eksik Gelir Beyanı, Hatalı İndirimler
 • AR-GE İndirimleri Süreçleri ve Takipler
 • Ödenmiş Sermaye Tespiti ve Sermaye Artırım Raporları
 • Kurumsal Vergi Danışmanlığı
 • Bireysel Vergi Danışmanlığı
 • Vergisel Teşvikler, İstisna ve Muafiyet Danışmanlığı
 • Serbest Bölgeler Uygulama Danışmanlığı
 • Teknoparklar ve Ar-Ge İndirimleri Danışmanlıkları
 • Vergi Anlaşmaları Danışmanlığı
 • Vergi Uyuşmazlıkları Danışmanlığı
 • Revizyon Hizmetleri
 • Yabancı Şirketlere Mali Danışmanlık Hizmetleri

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar vergi hukuku alanında vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa avukat kadrosuyla vergi hukuku konularında sorun yaşayan kişilere Bursa vergi avukatı olarak destek sağlamaktadır.

Vergi hukuku alanına giren uyuşmazlıklarının çözümünde Bursa vergi avukatı ve online avukat desteği için Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.