Yabancılar Hukuku

images
by Yeniay Hukuk Bürosu 15/01/2022

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz:

  • ​​​​​​Türkiye'de yaşayan yabancıların oturma (ikamet) izni alınması için resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi
  • Türkiye'de yaşayan yabancıların çalışma izni alabilmesi için resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi
  • Türkiye'de yaşayan yabancıların ikamet tezkeresinin uzatılması için resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi
  • Yabancılara Türk Hukuku ve yasal mevzuat hakkında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması
  • Türkiye'de yaşayan yabancıların Türk Vatandaşlığı kazanma durumunun değerlendirilmesi ve yasal mevzuatta aranan koşulların gerçekleşmesi halinde resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi
  • Türkiye'de yaşayan yabancıların haklarının her türlü ihlali halinde, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi
  • Yabancıların Türkiye'de mülk edinmesi hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması
  • Türkiye'de yaşayan yabancıların evlenmeleri hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması
  • Türkiye'de yaşayan yabancıların boşanma ve aile hukuku davalarının açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi
  • Türkiye'de yaşayan yabancıların milletlerarası özel hukuktan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu anlaşmalardan saklı haklarının korunması sebebiyle, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar yabancılar hukuku alanında vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa avukat kadrosuyla yabancılar hukuku konularında sorun yaşayan kişilere Bursa yabancılar hukuku avukatı olarak destek sağlamaktadır.

Yabancılar hukuku alanına giren uyuşmazlıklarının çözümünde Bursa yabancılar hukuku avukatı ve online avukat desteği için Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.