İcra ve iflas hukuku medenî usul hukukunu tamamlayan bir hukuk dalıdır. Hukuk mahkemelerinin verdiği hükümler, lehine karar verilen kişi tarafından doğrudan doğruya icra edilemez. Yargılama sonucunda haklı çıkan taraf aldığı mahkeme kararını (ilamı) icra dairesine götürerek icra ettirir. İşte böyle bir kararın nasıl yerine getirileceğini icra hukuku düzenler. O halde icra hukuku, özel hukuk alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmekle görevli hukuk mahkemelerinin vermiş oldukları hükümlerin (ilamların) gerektiğinde devlet organları eliyle zorla yerine getirilmesi yöntemlerini ve bu konuda hangi organların yetkili olduğunu gösteren hukuk kurallarından oluşur İcra işleri Türk hukuk düzeninde icra dairelerine bırakılmıştır. İflasta, borçlunun haczi caiz bütün malları satılır ve satış bedelinden borçlunun bütün borçları, alacaklılara ödenir. İşte, iflas hukuku, iflas usulünü düzenleyen hukuk dalıdır.

İcra takip işlemlerini alacaklı veya borçlu olarak başlatılması her ne kadar kolay görünse de takibin alacaklı veya borçlu lehine sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için ilerleyen aşamalar, özellikle dava, haciz ve satış süreçleri, borçlunun mal kaçırması, gayrimenkulleri akrabalarının üzerine geçirmesi sonrasında yapılacak işlemler son derece zorlu ve ciddi icra hukuku bilgisi ve tecrübesi gerektiren süreçlerdir. Hangi malların haczedilebileceği, alacağın ispatı, borçlu olunmadığının ispatı, satış usulü ve süreleri gibi pek çok bilgi, günlük hayatta yalnızca alışveriş yapan ama alacak tahsilini yapamadığında veya haksız bir şekilde takibe maruz kalındığında insanlar için son derece önemli ve hayatidir. Zira ataların da dediği gibi ‘’mal, canın yongasıdır.’’ Ve iyi bir icra avukatı, haksız icra takiplerini bertaraf ederek mallarınızı koruyabilir veya sizi alacak tahsilinizi yapamamanız nedeniyle kaybettiğiniz mallarınıza kavuşturabilir.

İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

  • Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi
  • Haciz işlemleri
  • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi
  • İflas hukuku işlemleri
  • İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi
  • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi
  • Yedieminliği suistimal davalarının açılması
  • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
  • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi
  • Türkiye’de iflas sık kullanılan bir gönüllü işletme tasfiyesi ya da alacak takibi yöntemi değildir. Bunun sebebi alacaklılar için uygun bir ortam oluşmaması, kamu alacaklarına verilen öncelikler ve iflas açıklayanlar yönünden hukuki ve cezai yaptırım risklerinin yüksekliği olarak analiz edilebilir

No Sidebar

This template supports the unlimited sidebar's widgets.
For adding widgets to Footer sidebar Click Here