Devlet idaresinin örgütlenmesini ve işleyişini, kişilerin idareyle olan ilişkilerini düzenler. İdare hukukunda temel kuralların yer aldığı tek bir kanun yoktur. Buna bağlı olarak Devlet Memurları Kanunu, İdari Yargılama Kanunu, Belediye Kanunu gibi kanunlar yer almaktadır.

İdare Hukuku’nun kaynakları asıl ve yardımcı kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Asıl kaynaklar yazılı ve yazısız, yardımcı kaynaklar ise içtihat ve doktrin olmak üzere kendi içerisinde iki kısma ayrılmaktadır.

İdare hukuku alanında günümüzün problemlerinden olan çarpık yapılaşma sonucunda; belediyeler ve diğer kamu kurumları düzenli bir kentleşme amacıyla imar planları yapmaktadırlar. Yapılan planlar nedeniyle mağdur olan kişiler planların değiştirilmesi için ilgili kurumlarda itirazda bulunma hakkına sahiptirler. Bu itirazların red edilmesi veya süresi içinde cevap verilmemesi durumunda, cevap verilmesi beklenilmeden İdare Mahkemeleri veya Danıştay`da dava açılması mümkündür.

İdare Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz 

 • Tam Yargı Davası ve Tazminat Davaları
 • Ecri-misil Davaları
 • Vergi Davaları
 • İptal Davaları
 • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İdari sözleşmelerden davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Belediye Kanunu’ndan kaynaklanan idari davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İdari para cezalarına itiraz ve iptal davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İmar davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Kamulaştırma ile ilgili davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Memurların tabi olduğu idari yaptırımlara karşı iptal ve tam yargı davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Öğrencilerin tabi olduğu idari yaptırımlara karşı iptal ve tam yargı davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Karayolları Trafik davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi

No Sidebar

This template supports the unlimited sidebar's widgets.
For adding widgets to Footer sidebar Click Here