Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.

Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.  Bu Kanun, 4 üncü Maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.  İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar.

Özellikle 4857 sayılı yeni İş Kanunu’nun kabulünden sonra, Türk İş Hukuku ile ilgili uygulamaların, günün ekonomik ve iş koşullarında çok büyük önem arz ettiğinin farkındayız. Kurumsal müvekkillerimize vermiş olduğumuz sektörle ilgili hizmetlerin yansıra, bu şirketlerin idari birimlerine Türk İş Hukuku alanında her türlü hukuki tavsiyeyi vermekte ve gerekli desteği sağlamaktayız. Keza, işçi-işveren ilişkisini etkileyen her türlü uygulanabilir yeni kanun ve düzenlemeyi en kısa zamanda müvekkillerimizin dikkatine sunarak bu alanda onların bilgilenmesini ve gerekli düzenlemeleri yapmalarını sağlamaktayız.

İş Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

  • İş sözleşmeleri ve iş tüzüklerini düzenlemek
  • İş Kanununun uygulaması hakkında her türlü analiz yapmak ve görüş bildirmek
  • İş kurumları ve kuruluşları nezdinde gerekli işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak
  • İş Güvenliği, İş Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmeleri ve iş ihtilafları hakkında hukuki görüş beyan etmek
  • İş Sağlığı ve Güvenliği, ayrımcılık ve taciz, disiplinle ilgili hususlarda gerekli desteği sağlamak,
  • İş sözleşmelerinin sonlandırılmasına ilişkin gerekli hukuki desteği sunmak
  • İş hukuku davalarında müvekkillerimizi mahkemeler nezdinde temsil etmek

No Sidebar

This template supports the unlimited sidebar's widgets.
For adding widgets to Footer sidebar Click Here