Birçok ülkede, yabancılar ve vatandaşlar bazı haklar bakımından eşit sayılmamaktadır ve yabancıların Türkiye’deki çalışma, ikamet etme gibi bazı hak ve işlemleri bakımından kanunda sınırlamalar yer almaktadır. Uluslararası Hukuk’ta hükümetleri veya devletleri yabancılara çalışma hakkı veya diğer hakları sağlama konusunda zorlayacak bir hüküm bulunmamaktadır.

Türk Hukuku, yabancılar hakkında eşitlik ve evrensellik ilkesini benimsese de bu ilkenin uygulanması konusunda bazı kısıtlamalara gitmiştir.

Türkiye’de yabancıların çalışabilmesi için öncelikle çalışma vizesi alması gerekir. 4817 sayılı Yabancıların Çalışması Hakkında Kanun, 6 Mart 2003’te yürürlüğe girmiş ve esaslı değişiklikler getirmiştir. En önemli değişikliklerden biri de çalışma izni vermeye yetkili organın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmasıdır.

Yeni kanun 4 tür çalışma izni tanımlamıştır:

 • Periyodik (Dönemsel) / Sınırlı
 • Sınırsız
 • Bağımsız
 • İstisnai


Yabancılar Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

 • Türkiye’de yaşayan yabancıların oturma (ikamet) izni alınması için resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların çalışma izni alabilmesi için resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların ikamet tezkeresinin uzatılması için resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.
 • Yabancılara Türk Hukuku ve yasal mevzuat hakkında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması.
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların Türk Vatandaşlığı kazanma durumunun değerlendirilmesi ve yasal mevzuatta aranan koşulların gerçekleşmesi halinde resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların haklarının her türlü ihlali halinde, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Yabancıların Türkiye’de mülk edinmesi hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması.
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların evlenmeleri hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması.
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların boşanma ve aile hukuku davalarının açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların milletlerarası özel hukuktan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalardan saklı haklarının korunması sebebiyle, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

No Sidebar

This template supports the unlimited sidebar's widgets.
For adding widgets to Footer sidebar Click Here