logo

İş Hukuku

İş Hukuku

Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bu Kanun, 4 üncü Maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar.

Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.

Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bu Kanun, 4 üncü Maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar.

1. BİREYSEL (FERDİ) İŞ HUKUKU

İşçi ile işverenler arasında ferdi olarak kurulan iş ilişkisinin düzenlenmesi, son bulması ve sonuçları ile çalışma hayatının denetlenmesi gibi konuları işleyen daldır.

Bireysel İş Hukuku Kapsamı:

İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinin (iş sözleşmeleri vb.) kurulması

İş ilişkisinin son bulması

İşçi ve İşverenin karşılıklı borçları

Çalışma hayatının denetlenmesi

2. TOPLU İŞ HUKUKU

İşçiler ve işverenlerin üye oldukları sendikalar ile, sendikaların birbirleri ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen daldır. Toplu iş hukuku sendika üyelikleri bu üyelikten doğan hak ve yükümlülüklerle sendikaların kurulması, faaliyetleri, yetkileri, grev lokavt gibi konuları içerir.

Bununla birlikte toplu iş hukuku sendikalar hukuku ve toplu iş sözleşmeleri, grev ve lokavt hukuku şeklinde iki ayrı şekle ayrılır.

Sendikalar Hukuku; İşçiler ve işverenlerin sendikaları ile olan ilişkilerini düzenler.

Toplu İş Sözleşmeleri, Grev ve Lokavt Hukuku; İşçi sendikaları ile işveren ya da işveren sendikaları arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerden doğan uyuşmazlıkları düzeneler.

Toplu İş Hukukunun Kapsamı:

Sendika ilişkileri

Toplu İş Sözleşmeleri (TİS)

Grev ve Lokavt

Hakem kurulları, arabulucuk ve uzlaştırma müesseseleriHukuki destek verdiğimiz konular hakkında bilgi için Çalışma Alanlarımız, hukuki desteğe ihtiyaç duymanız halinde İletişim Bilgileri, uzaktan hukuki destek için Online Danışmanlık, merak ettiğiniz konularda bilgi edinmek için Blog Haberler, hukuki destek verdiğimiz firmalar için Referanslarımız linklerini kullanabilirsiniz.

İletişim Bilgileri


  • 0224 452 31 31
  • 0544 452 31 31
  • ali@yeniayhukuk.com
  • İhsaniye Mah. Can Sok. No:2/1 K.3 D.12 (Yeni Emniyet Binası Karşısı) Nilüfer/BURSA

  • Copyright © 2021 YENİAY HUKUK Tüm Haklar Saklıdır.