logo

İş Hukuku

İş Hukuku


İş Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz:

Kıdem ve İhbar Tazminatları Hesaplamaları ve Davaları

Maddi-Manevi Tazminatları Hesaplamaları Davaları

Mobbing ve Kötü Niyet Tazminatları Hesaplamaları ve Davaları

Haklı veya Geçerli Nedenlerle İş Sözleşmesinin Feshi Davaları

İş Sözleşmeleri (Tam Zamanlı-Kısmi Zamanlı) Hazırlanması ve Süreçleri

İşe İade Davaları

Grev ve Lokavt Davaları

Toplu İşten Çıkarma Davaları

Çalışma Süresi, Yıllık İzinler, Çağrı Üzerine Çalışma, Uzaktan Çalışma Süreçleri ve Davaları

İşçi Alacakları Davaları

Fazla Mesai Alacakları Davaları

Çalışma Koşullarında Değişiklik Süreçleri ve Davaları

Sosyal Sigorta Davaları

İş Sözleşmeleri ve İş Tüzüklerini Düzenleme

Belirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri ve İş Tüzüklerini Düzenleme

İş Kanununun Uygulaması Hakkında Her Türlü Analiz Yapma Ve Görüş Bildirme

İş Kurumları ve Kuruluşları Nezdinde Gerekli İşlemleri Takip Etme ve Sonuçlandırma

İş Güvenliği, İş Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmeleri ve İş İhtilafları Hakkında Hukuki Görüş Beyan

İş Sözleşmelerinde İkale – İbra Protokollerinin Hazırlanması ve Hukuka Uygunluk Denetimi

Tam Zamanlı – Kısmi Zamanlı İş Sözleşmelerinin Hazırlanması

Deneme Süreli İş Sözleşmeleri – Geçici İş Sözleşmeleri (İşçi Kiralama) Hazırlanması

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), Ayrımcılık ve Taciz, Disiplinle İlgili Hususlarda Gerekli Desteği Sağlama

İş Hukuku Davalarında Müvekkillerimizi Mahkemeler Nezdinde Temsil Etme

Alt İşveren – Asıl İşveren Uyuşmazlıklarının Çözümü

İş Akdinin Feshi Davaları

İş Kazası ve İş Kazasından Doğan Tazminat Davaları

Sigortalılığın Tespiti Davalarında Temsil Desteği

İş Hukukunun Her Alanında Gereken İbranameler ve İhtarnameler Düzenlenmesi

Yıllık Ücretli İzin Defteri, İşe Devam Çizelgeleri, İşçi Ücret Bordrolarının Denetlenmesi ve Muhafazasının Sağlanması

Hukuka ve Sözleşmeye Uygun Fesih İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları DavalarıHukuki destek verdiğimiz konular hakkında bilgi için Çalışma Alanlarımız, hukuki desteğe ihtiyaç duymanız halinde İletişim Bilgileri, uzaktan hukuki destek için Online Danışmanlık, merak ettiğiniz konularda bilgi edinmek için Blog Haberler, hukuki destek verdiğimiz firmalar için Referanslarımız linklerini kullanabilirsiniz.

İletişim Bilgileri


  • 0224 452 31 31
  • 0544 452 31 31
  • ali@yeniayhukuk.com
  • İhsaniye Mah. Can Sok. No:2/1 K.3 D.12 (Yeni Emniyet Binası Karşısı) Nilüfer/BURSA

  • Copyright © 2021 YENİAY HUKUK Tüm Haklar Saklıdır.