logo

Blog Yazıları


Miras Hukuku

Miras Hukuku, bir gerçek kişinin ölümünden sonra para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının (terekesinin) kimlere nasıl geçeceğini düzenleyen bir medeni hukuk koludur.


Mali Suçlar ve Yargının Konuya Bakışı I

Vergi Kanunları ve Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Mali Suçlar ve Yargının Konuya Bakışı


Borçlar Hukukunda Hukuka Uygunluk Sebepleri

Kural olarak başkasının can ve malvarlığına zarar veren fiiller hukuka aykırıdır,. Ancak bazen fiil bir zarara yol açmış olsa bile hukuken haklı görülür yani hukuka uygun kabul edilir.


Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı genellikle işten çıkarılma durumunda çalışanlara verilir. Genellikle, bir çalışanın fesih üzerine hak kazandığı istihdam süresine dayanır.


Emeklilik Şartları

Ülkemizde gerek kamu kurumlarında gerekse özel sektörde çalışan tüm vatandaşlarımızın emeklilik ve emeklilik şartları konusunda yoğun bir araştırma içerisinde oldukları bilinen bir gerçektir. Bursa Nilüfer Yeniay Hukuk Bürosu olarak emeklilik şartları konusunda en çok merak edilenleri cevapladık.


Toplu İş Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları

Toplu iş sözleşmelerine ilişkin uygulamalar 6356 sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda düzenlenmiştir.


Yabancıların Banka Hesabı Açması

Türkiye’de ikameti bulunan yabancıların ülkemizdeki özel veya kamu bankalarında hesap açması mümkündür. Ancak banka hesabı açtırmak isteyen gerçek kişiler ile şirket ortakları veya yabancı şirketlerin prosedürleri arasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Yabancıların Türkiye'de banka hesabı açmasına yönelik işlemler için Bursa Nilüfer Yeniay Hukuk Bürosu avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.


Avukatlık ve Hukuk Bürosu

Avukatlık büroları, hukuk kuralları çerçevesinde kişilerin ya da şirketlerin haklarını elde etmeleri ve gelecekte hak kaybına uğramamaları için danışmanlık ve takip hizmeti veren bürolardır. Avukatlık büroları, kişi ya da şirketlerin haklarını bilgi danışmanlık, uzlaşma, dava ve icra yollarını kullanarak savunurlar ve bu konularda müvekkillerini bilinçlendirerek yanlışları en aza indirme yolunu izlerler.


Ceza Avukatı

Ceza avukatı, suç teşkil eden haksızlıklardan kaynaklı uyuşmazlıklarda ceza, çocuk ceza ve ağır ceza alanında danışmanlık hizmeti sunan avukattır.


Miras Avukatı

Miras Avukatı, gerçek işinin ölümü ya da gaipliği halinde malvarlığının dağıtımı konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıklar için danışmanlık hizmeti sunan avukattır. Miras avukatı miras davalarında sadece malvarlığı dağıtımı değil, borca batık terekenin reddine ilişkin konularda da danışmanlık hizmeti sunar.


Arabulucu Avukat

Arabulucu Avukat, hukuki uyuşmazlıklarda dava öncesin veya sonrasında anlaşmazlığın çözümü için başvurulan avukattır.


Bilişim Suçları Avukatı

Bilişim avukatı, internet ve bilişim alanında ortaya çıkan dava sürecinde hukuki danışmanlık hizmeti veren avukattır.


Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı, kişilerin evlilik birliğini sona erdirme isteği sonrasında bu sürece ilişkin davaları takip eden ve bu konuda hukuki danışmanlık hizmeti veren avukattır.


Tazminat Avukatı

Tazminat Hukuku, farklı konu ve eylemlerden kaynaklı ortaya çıkan her türlü tazminat anlaşmazlıklarını düzenleyen mevzuatı içerir.


Vergi Avukatı

Vergi Avukatı, vergi hukuku konusuna giren vergi, resim ve harç konularına ilişkin vergi ziyaı ve usulsüzlüklere ilişkin uyuşmazlıklara yönelik yasal süreçleri takip eden ve bu alanda danışmanlık hizmeti sunan avukattır.


Sigorta Avukatı

Sigorta hukuku, sigorta sözleşmeleri ve sigorta sistemi içinde bulunan tarafların birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen özel hukuk dalıdır.


Tüketici Hakları Avukatı

Tüketici bilincinin artmasıyla birlikte kişiler herhangi bir mağduriyet yaşanması durumunda sorununu yasal yollardan çözebilmek için tüketici avukatı desteğine günümüzde daha fazla ihtiyaç duymaktadır.


Uluslararası Hukuk Avukatı

Uluslararası hukuk avukatı, uluslararası anlaşmazlıklara yönelik yasal süreçleri takip eden ve bu alanda danışmanlık hizmeti sunan avukattır.


Kamu ve Özel Hukuk

Hukuk sistemimiz Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Karma Hukuk şeklinde üç sınıftan oluştur. Bunlardan Kamu Hukuku, devlet ile vatandaşlar ve diğer kurum, kuruluş ve ülkeler arasındaki ilişkileri inceleyen hukuk dalıdır. Özel Hukuk, Gerçek ve tüzel kişilerin birbirleri arasındaki ilişkileri inceleyen hukuk dalıdır. Karma Hukuk ise, Kamu be özel hukuk dışında kalan fikir ve sanat eserleri gibi konuları inceleyen hukuk dalıdır.


İş Hukukunda İşçi ve İşveren Sorumlulukları

İş Hukuku çerçevesinde işçi ve işveren sorumluluklarını şu şekilde özetleyebiliriz.


Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukukunun bir bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır. Ceza Genel ve Ceza Özel olarak da ifade edilmektedir.


Ticari Davaların Türleri ve Ölçütleri

Uyuşmazlığın ticari olup olmadığına veya tarafların niteliğine bakılmaksızın ticari sayılan bu davalar iki grupta ele alınmalıdır.


Vergi Hukukunda Sürelerin Sınıflandırılması

Vergi Hukukunda süreleri sınıflandırmada, sürelere uyulması halinde doğacak hukuki sonuçlar ve uygulanacak yaptırımlar ölçüt alın¬maktadır. Hukuki niteliklerine göre süreler hak düşürücü süreler, vergi ödevleri ile ilgili süreler, müsamaha süreleri, zamanaşımı süreleri ve düzenleyici süreler olmak üzere beşe ayrılmaktadır.


Konversiyon (Borçların Değiştirilmesi)

Konversiyon borcun faiz yükünü hafifletmek amacıyla, başvurulan bir işlemdir. Devlet borçlarının değiştirilmesinde anapara değerleri aynı olan eski borç senetlerinin düşük faizli yenileri ile değiştirilmesi söz konusudur. Bir diğer ifade ile, anapara tutarına dokunmadan borç yükünün hafifletilmesi için başvurulan tedbir. Bu işlem sayesinde devlet borçlarının yıllık faiz ödemelerinde bir tasarruf sağlanır. Konversiyonda eski borç yerine yeni bir borç getirilmiş olmaktad

Hukuki destek verdiğimiz konular hakkında bilgi için Çalışma Alanlarımız, hukuki desteğe ihtiyaç duymanız halinde İletişim Bilgileri, uzaktan hukuki destek için Online Danışmanlık, merak ettiğiniz konularda bilgi edinmek için Blog Haberler, hukuki destek verdiğimiz firmalar için Referanslarımız linklerini kullanabilirsiniz.

İletişim Bilgileri


  • 0224 452 31 31
  • 0544 452 31 31
  • ali@yeniayhukuk.com
  • İhsaniye Mah. Can Sok. No:2/1 K.3 D.12 (Yeni Emniyet Binası Karşısı) Nilüfer/BURSA

  • Copyright © 2021 YENİAY HUKUK Tüm Haklar Saklıdır.